Laatste nieuws staat dit keer op de 1e pagina.

P v Cootwijk NL52INGB0002900257

Info voor de bus: oldtimer9229@gmail.com

LAATSTE NIEUWS update  20 mei 2020

En het was vroeger heel gewoon dat je voor instapte, tegenwoordig moet je dit in verschillende talen erop zetten omdat niet iedereen weet hoe het werkt met voor instappen.

 

Wie help ons nog, wij zijn nog dringend op zoek naar die laatste 4000 euro, ons potje is nagenoeg leeg en we willen nu echt wel dat deze bus volgend jaar op de weg komt. We zijn al bezig om voor alle sponsors een leuke middag te organiseren, U kunt ons financieel steunen door een geld bedrag over te maken ten name van de 9229.

NL24INGB0005052609 t.n.v Stichting Bram o.v.v. 9229

Peter en Henny